งูสวัดเชื้อที่ซ่อนยังคงรอเวลารักษาถาวร

คงจะมีน้อยคนที่ไม่เคยได้รับเชื้อตัวนี้มาก่อน ก็เพราะว่า เชื้อตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับเชื้อที่ทําให้เกิดโรค อีสุกอีใส แต่งูสวัด มีความน่ากลัวมาก เพราะอาการที่รุนแรง และมีเรื่องเล่าขาน เติมแต่งใส่ไข่เกินจริงอยู่มากเด็ก ๆ ได้รับเชื้อตัวนี้ครั้งแรก โดยการรับจากเด็กด้วยกัน หรืออาจรับ จากผู้ใหญ่ก็ได้ โดยทาง AIR BORNE (เชื้อกระจายเป็นละอองอากาศไปสู่อีก ผู้หนึ่ง) และโดยทางสัมผัสก็ได้
จะมีระยะ การฟักตัวราว 10-14วัน แล้วเริ่มจะมี ไข้และมีตุ่มแดงขึ้นตามตัวก่อน จากนั้น จะลามขึ้นใบหน้าและไปแขนขาเป็นลําดับ ต่อมา ในขณะเดียวกันตุ่มแดงจะค่อยๆ กลายสภาพเป็นตุ่มน้ําใส และค่อย ๆ กลายเป็นตุ่มหนอง (น้ําขุ่น) จากนั้นก็ จะแห้งและตกสะเก็ดในที่สุด แพทย์ แผนโบราณ เชื่อว่าอาหารบางชนิดเช่น เนื้อวัว ไข่ และข้าวเหนียว ฯลฯ จะทําให้ เป็นตุ่มหนองมากขึ้น แผลหายช้าลง
เชื้องูสวัด (HERPES ZOSTER) เป็น เชื้อไวรัส และยังเป็นตระกูลเดียวกับ เชื้อเริม (HERPES SIMPLEX) จึงมีลักษณะ การติดเชื้อตามธรรมชาติคล้ายกันคือ มีเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะ ACUTE PHASE ระยะหลบใน และระยะที่กลับมาเป็น อีกระยะ ACUTE PHASE ของเชื้อ สวัด ก็คือระยะที่เป็นอีสุกอีใสนั่นเอง จากนั้นจะเข้าสู่ระยะหลบใน
ซึ่งอาจสงบเสงี่ยมอยู่เป็นเวลา 20 – 50 ปี เชื้อจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทแทบจะทั่วร่างกาย จนถึงเวลาที่กลับมาเป็นอีก คราวนี้ไม่ได้กลับมาเป็นอีสุกอีใส แต่ มาในรูปของงูสวัด คนที่พิสูจน์ได้ว่า เชื้อ ที่ทําให้เกิดอีสุกอีใสในเด็ก กับเชื้อที่ ทําให้เกิดงูสวัดในผู้ใหญ่เป็นเชื้อเดียวกัน ได้รับรางวัลโนเบลไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ หลาย ๆ ปีก่อน
ทําไมงูสวัดจึงขึ้นมาเป็นเส้นเป็นแนว ถ้าสังเกตให้ดี ลักษณะของผื่นจะ เป็นกลุ่มของตุ่มน้ําใส ขึ้นเป็นแนวยาว (LINEAR LESION) ความจริงมันเรียงตัว ทอดไปตามแนวของเส้นประสาทที่มา สู่ผิวหนัง เส้นประสาทที่มาสู่ผิวหนัง สําหรับรับความรู้สึกนั้น แยกมาจาก ประสาทไขสันหลัง มาสู่ผิวหนังในลักษณะ เฉพาะที่ ตัวอย่างเช่น เส้น T4 จะมาเลี้ยง ผิวหนังบริเวณราวนม เส้น T10 918kiss จะลง มาบริเวณสะดือ ลักษณะนี้จะเหมือน ๆ กันหมดทุกคน
เมื่อเชื้องูสวัดแพร่จากเส้นประสาท เส้นหนึ่งเส้นใด ก็จะมีตุ่มน้ําขึ้นตาม แนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆ (ERUPTION ALONG THE NERVE) ถ้าขึ้น 2 เส้น พันรอบตัวจะถึงตาย?ตั้งแต่เป็นแพทย์ผิวหนังมาร่วม 10 ปี และได้สอบถามจากบรรดาอาจารย์ และอาจารย์ของอาจารย์ ยังไม่เคยมีใคร พบ 2 เส้นรอบตัวเลยแม้แต่รายเดียว ถ้าเกิดมีจริง ๆ ขึ้นมาก็ขอให้วางใจ ด้วย วิทยาการแพทย์ในปัจจุบัน คงไม่ยาก แต่อย่างใดใครที่เป็นหรือรู้ว่ามีใครเป็น 2 เส้น พันรอบตัว นอกจากจะรับรักษา ให้ฟรี ๆ แล้วยังจะมีรางวัลให้ด้วยใน ฐานะที่มีโชคเป็นโรคหายาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *